Pracownia Ultrasonografii dr Doroty Ko��taj
w Centrum Medycznym „KRAJMED”
Warszawa, Mokot�w - S�u�ew

Badania USG wykonywane s� zgodnie ze standardami zalecanymi przez
Polskie Towarzystwo Ultrasonografii
.

Posiadam du�e do�wiadczenie w diagnostyce:

Szyi w aspekcie chor�b laryngologicznych


Wszystkich chor�b tarczycy

  • guzki, wole, nadczynno��, niedoczynno��, zapalenia, choroba Hashimoto, choroba Graves - Basedowa, nowotwory.

USG Piersi (Warszawa)

  • diagnostyka i profilaktyka.
  • ocena piersi ze wszczepionymi implantami
  • ocena piersi u m�czyzn

Powi�kszenia w�z��w ch�onnych obwodowych i centralnych

  • szyja, pachy, pachwiny

Chor�b wewn�trznych

  • w�troby, p�cherzyka i dr�g ��ciowych
  • trzustki, nerek, nadnerczy, p�cherza moczowego
  • aorty i innych

Chor�b onkologicznych i uk�adu ch�onnego

Copyright © gabinet-usg-mokotow.pl 2017, wszystkie prawa zastrze�one.